BANNER  COUNTY, NEBRASKA

 

 

NATURALIZATION RECORDS FOR BANNER COUNTY NEBRASKA

 
NAME BOOK PAGE COUNTRY APPLIED AT PAPER DATE
Andersen, John 1 27B     Final 05/17/1894
Anderson, Carl Oscar 2204 18A Sweden Harrisburg, NE Intent 11/04/1916
ANDERSON, CARL OSCAR 2204 18B SWEDEN HARRISBURG, NE FINAL 07/11/1919
ANDERSON, CARL OSCAR 2202 26 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 11/04/1916
anderson, Charles M. 2 11A sweden harrisburg, ne intent 02/23/1893
anderson, erik manbert 2202 25 sweden harrisburg, ne intent 10/28/1915
anderson, gunnar nils 2202 34 sweden harrisburg, ne intent 03/07/1926
anderson, gunnar nils 2204 22A sweden harrisburg, ne intent 03/11/1926
anderson, hannah 1 11A     final 10/23/1891
anderson, johan albin 2202 24 sweden harrisburg, ne intent 10/28/1915
anderson, john 1 11B     final 10/23/1891
anderson, mary 2 14C sweden harrisburg, ne intent 02/25/1895
anderson, may 1     36B     final 10/01/1900
anderson, oscar 1     20B     final 05/03/1893
andrews, william 2 2B ireland harrisburg, ne intent 07/09/1889
arnquist, c.a. 1A 175 sweden   final 04/13/1905
ashford, nelson 1 5B     final 05/22/1891
asplund, karl a. 1 27A     final 10/03/1893
aulin, helmer 2202 29 sweden harrisburg, NE INTENT 09/04/1919
             
BECKER, GUSTAV 2202 31 GERMANY HARRISBURG, NE INTENT 12/14/1923
BENSON, JOHN 2 2c SWEDEN HARRISBURG, nE INTENT 07/10/1889
BIENHAUS, CATHERINE 2 1c gERMANY HARRISBURG, ne INTENT 09/02/1889
BIENHAUS, JACOB 2 1b GERMANY HARRISBURG, nE INTENT 09/02/1889
BLYTHE, CHARLES 1 21a     FINAL 05/03/1893
BORGERSON, FOLIUL 1 18a     FINAL 05/03/1893
BRAAE, ANDERS J. 1 2A     FINAL 07/10/1890
BRAAE, ANTHONY 2 12A DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 04/29/1893
             
CAMPBELL, HANNAH 2 8B GERMANY HARRISBURG, NE INTENT 02/27/1892
CAMPBELL, ROBERT 1 4B     FINAL 05/22/1891
CARLSON, CARL GUSTAV 2202 33 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 03/07/1925
CARLSON, JOHN S. 2 11B SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 02/23/1893
CHESTER, WILLIAM 1 28B     FINAL 05/17/1894
CHRISTENSEN, JENS MARIUS 2 17B DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 03/09/1904
CHRISTENSEN, JOHANNES 1 23B     FINAL 10/03/1893
COLTON, ELIZABETH 1A 177 IRELAND   FINAL 04/13/1905
CRANDALL, KENYON PEHALE 2204 11B GREAT BRITAIN HARRISBURG, NE FINAL 09/22/1913
CRANDALL, KENYON PEHALE 2204 11A GREAT BRITAIN HARRISBURG, NE INTENT 09/22/1913
CRANDALL, KENYON PEHALE 2202 16 GREAT BRITAIN HARRISBURG, NE INTENT 09/16/1911
             
DALY, RICHARD C. 2 13B SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 09/04/1893
DEMAIRE, FRANK 2 5C FRANCE HARRISBURG, NE INTENT 07/11/1890
             
EDWARDS, SAMUEL 1A 1B ENGLAND HARRISBURG, NE INTENT 09/24/1877
EDWARDS, SAMUEL 1A 169 ENGLAND   FINAL 05/13/1905
ENDERUDE, HERMAN O. 1 24B     FINAL 10/03/1893
             
FITZSIMONDS, SARAH 2 7B GREAT BRITAIN HARRISBURG, NE INTENT 10/03/1891
FROSTROM, EMIL E. 1 7B     FINAL 05/22/1891
             
GRANT, JAMES C. 1 25A     FINAL 10/03/1893
GREGG, ANDRES W. 1 28A     FINAL 05/17/1894
GREGG, ANDRES W. 2 3A SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 11/19/1889
             
HANSEN, JAMES 2204 8A DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 11/03/1909
HANSEN, JAMES 2202 12 DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 11/03/1909
HANSEN, JAMES 2204 8B DENMARK HARRISBURG, NE FINAL 03/25/1913
HANSEN, MORTEN 2202 10 DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 08/27/1909
HANSEN, NIELS PETER 2202 11 DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 09/14/1909
HANSEN, OLOF MARINUS 2202 7 DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 11/03/1908
HANSEN, OLOF MARINUS 2204 15A DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 11/03/1908
HANSEN, OLOF MARINUS 2204 15B DENMARK HARRISBURG, NE FINAL 08/03/1914
HANSEN, PETER 1 9A     FINAL 05/22/1891
HANSEN, THEODORE 2204 16A DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 12/19/1911
HANSEN, THEODORE 2204 16A DENMARK HARRISBURG, NE FINAL 05/14/1915
HANSON, PETER 1 13A     FINAL 10/03/1892
HARTWIG, HANNAH 1 17A     FINAL 05/03/1893
HASCHE, AUGUST 2 6B GERMANY HARRISBURG, NE INTENT 08/12/1891
HAUSER, NICHOLAS 1 35B     FINAL 10/08/1898
HAUSER, NICOLAS 2 4B SWITZERLAND HARRISBURG, NE INTENT 10/24/1890
HEINTZ, JOHN B. 1 29A     FINAL 05/17/1894
HENDRICKSON, AUGUST 2 12B SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 05/03/1893
HENRICKSON, L. 1 18B     FINAL 05/03/1893
HENRIKSEN, L.J. 1 22B     FINAL 10/03/1893
HINZE, FRANK W. 1 14B     FINAL 10/03/1892
HINZE, GUSTAVUS L. 1 14A     FINAL 10/03/1892
HOHLEN, JACOB 1 8A     FINAL 05/22/1891
HOLZHAUER, CONRAD 1 36A     FINAL 10/12/1898
HUBBARD, THOMAS 1 31A     FINAL 05/19/1894
HUFF, JOHN 2202 9 IRELAND HARRISBURG, NE INTENT 08/27/1909
HURICH, ELENORA 2 7A GERMANY HARRISBURG, NE INTENT 09/03/1891
HURICH, FRANK 1 12A     FINAL 10/03/1892
             
INGLES, WILLIAM 1 26B     FINAL 10/03/1893
             
JACOBSON, CHARLES 1 3B     FINAL 05/23/1890
JENSEN, CARL A. 1A 167 NORWAY/SWEDEN   FINAL 05/13/1905
JENSEN, CARL A. 1A 1A SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 03/16/1890
JENSEN, CARL A. 2 16B SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 10/18/1900
JENSEN, CHRISTIAN 1 32A     FINAL 10/01/1894
JENSEN, LARS 1 10B     FINAL 10/23/1891
JENSEN, MARTIN 2 11C DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 04/12/1893
JENSEN, PETER C. 2 5A DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 05/03/1890
JENSEN, PETER W. 2 17A DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 12/28/1903
JENSON, PETE 2 13C DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 11/18/1893
JOHANSON, AXEL 2204 9A SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 08/07/1913
JOHANSON, AXEL EDWIN 2204 9A SWEDEN HARRISBURG, NE FINAL 06/24/1913
JOHANSON, AXEL EDWIN 2202 5 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 08/07/1908
JOHANSSEN, GUSTAV A. 2204 7A SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 09/20/1907
JOHANSSEN, GUSTAV A. 2204 7B SWEDEN HARRISBURG, NE FINAL 05/27/1913
JOHANSSON, GUSTAV ADOLF 2202 2 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 09/20/1907
JOHNSON, ANDREW C. 1 9B     FINAL 05/23/1891
JOHNSON, CHARLES J. E. 1A 2A SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 09/19/1899
JOHNSON, CHARLES J. E. 1A 171 SWEDEN   FINAL 05/13/1905
JOHNSON, CHARLES W. 2 12C SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 05/03/1893
JOHNSON, EMIL 2 15B SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 02/06/1901
JOHNSON, HANS PETER 2204 2B DENMARK HARRISBURG, NE FINAL 06/22/1923
JOHNSON, HANS PETER 2204 21A DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 12/29/1920
JOHNSON, JOHN LIND 2202 28 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 06/20/1919
JOHNSON, MARY 1 37A     FINAL 04/20/1901
JOHNSON, NELS P. 2 4A DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 10/17/1890
JOHNSON, NILS PETER 1 34A     FINAL 05/02/1895
JOHNSON, SANDER 2 9C SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 11/06/1899
JOHNSON, THEODORE 1 4A     FINAL 05/24/1890
JONES, DAVID 2 3C WALES HARRISBURG, NE INTENT 04/07/1890
JORGENSEN, CHARLEY J. 1A 4A DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 11/20/1905
             
KIMBERLY, ELIJAH 1 1A     FINAL 07/10/1889
KOHTEN, FRANK 1 13B     FINAL 10/03/1892
             
LARSEN, NIELS PETER 2202 23 DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 10/16/1915
LARSON, SWEN N. 1 16A     FINAL 10/03/1892
LASSE, JOHN 1 32B     FINAL 10/01/1894
LINDBURG, E. J. 1 17B     FINAL 05/03/1893
LINN, JOHAN 1 35A     FINAL 05/03/1895
LUNGQUIST, KLAS ARVID 2202 30 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 01/08/1893
LUNDEN, ERIC 2 2A SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 07/08/1889
LUNGQUIST, ERIK HAROLD 2202 20 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 11/31/1914
             
MADSAN, PAUL 1 2B     FINAL 05/23/1890
MATSON, JENS N. 2 8C DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 06/25/1892
McCOMACHIE, JAMES 2202 22 SCOTLAND HARRISBURG, NE INTENT 06/01/1915
McKINNON, ELIZABETH 1A 2B GREAT BRITAIN HARRISBURG, NE INTENT 07/20/1906
McLATCHY, JAMES A. 1 20A     FINAL 05/03/1893
MELCOR, A. 1 16B     FINAL 10/03/1892
MONSON, CARL G. 2 13A GREAT BRITAIN HARRISBURG, NE INTENT 05/11/1893
MUNSON, GEORGE SEVERIN 2202 4 NORWAY HARRISBURG, NE INTENT 07/02/1908
MUNSTERMAN, CATHERINE 2 14B GERMANY HARRISBURG, NE INTENT 10/29/1894
             
NELLEN, JACOB 1 22A     FINAL 05/03/1893
NELSON, ALVIN 2202 32 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 02/19/1924
NELSON, PETER 1 1B     FINAL 05/23/1890
NILSSON, SVEN ARVID 2202 36 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 01/22/1927
             
OLSEN, MARIUS JOHANNES E 2202 18 DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 11/15/1913
OLSON, ALFRED 1 21B     FINAL 05/03/1893
OLSON, ERICK WALFORD 2202 37 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 01/22/1927
OLSON, LARS 1 3A     FINAL 05/23/1890
OSBERG, CARL JALMMAR 2202 8 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 03/12/1909
OSBERG, CARL JALMMAR 2204 13A SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 03/12/1909
OSBERG, CARL JALMMAR 2204 14A SWEDEN HARRISBURG, NE FINAL 08/03/1914
OSBORNE, ROBERT 1 7A     FINAL 05/22/1891
OSTENSEN, GEORGE 2202 6 NORWAY HARRISBURG, NE INTENT 09/04/1908
OWENS, JOHN 1 30B     FINAL 05/17/1894
             
PALM, FRANK JOHN 2 16A SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 08/29/1899
PALM, FRANK JOHN 1A 181 SWEDEN   FINAL 04/13/1905
PALMBERG, JOHAN AMOS 1 34B     FINAL 05/02/1895
PATTON, JOHN 1 6B     FINAL 05/22/1891
PERSON, GUST 2204 1 SWEDEN HARRISBURG, NE FINAL 07/16/1907
PERSON, GUST 2 15A SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 02/06/1901
PERSON, GUST 2 1 SWEDEN   INTENT 02/06/1901
PETERSEN, THORVALD 2204 20B DENMARK HARRISBURG, NE FINAL 12/10/1921
PETERSEN, THORVALD 2204 19A DENMARK HARRISBURG, NE DENIED 12/29/1920
PETERSEN, THORVALD 2202 14 DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 02/25/1910
PETERSEN, THORVALD 2202 27 DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 06/28/1918
PETERSEN, THORVALD 2204 20A DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 06/28/1918
PETERSON, ANNA MARIA 2204 6A SWEDEN HARRISBURG, NE FINAL 06/21/1912
PETERSON, ANNA MARIA 2202 13 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 02/05/1910
PETERSON, ANNA MARIA 2204 6A SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 02/05/1912
PETERSON, C. E. 1 19A     FINAL 05/03/1893
PETERSON, ERNEST L. 2 17C SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 08/15/1904
PETERSON, ERNEST LEONARD 2204 3B SWEDEN HARRISBURG, NE FINAL 08/21/1911
PETERSON, FRANS 1 19B     FINAL 05/03/1893
PETERSON, JOHN GUSTAV 2 10A SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 09/14/1892
PETERSON, JOHN N. 2202 3 NORWAY HARRISBURG, NE INTENT 10/04/1907
PETERSON, KLAS EMIL 1A 173 SWEDEN   FINAL 04/13/1905
PETERSON, KLAS EMIL 2 18A SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 03/03/1906
PETERSON, KLAS EMIL 2204 3A SWEDEN MONTGOMERY CO, IA INTENT 09/26/1889
PETERSON, PETER 2 9B SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 07/09/1892
PETERSON, RICHARD M. 2202 1 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 03/15/1907
PETERSON, VICTOR 1 23A     FINAL 10/03/1893
PETERSON, ALLAN TULFRIED 2202 35 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 03/01/1926
POULSEN, CHRISTEN 2 9A DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 07/09/1892
POULSEN, NEILS 1 10A     FINAL 10/23/1891
             
REICHERT, JOHN 1 31B     FINAL 05/19/1894
RIBARRA, IGNACIA 2204 4A ARGENTINE HARRISBURG, NE FINAL 02/05/1912
RIBARRA, IGNACIO 1A 3A ARGENTINA HARRISBURG, NE INTENT 09/05/1905
RIESSLAND, HERMANN 2 1A GERMANY HARRISBURG, NE INTENT 08/20/1889
RONFELTD, A. 1 24A     FINAL 10/03/1893
ROUFELDT, HENRY 2 3B GERMANY HARRISBURG, NE INTENT 02/18/1890
ROWLEY, JOHN 1 25B     FINAL 10/03/1893
RUSCH, AUGUST 2 6A GERMANY HARRISBURG, NE INTENT 03/03/1891
RUSCH, WILLIAM J. 2 5B GERMANY HARRISBURG, NE INTENT 05/15/1890
             
SAUER, F. W. 1 15B     FINAL 10/03/1892
SAUER, HERMAN C. 2 7C GERMANY HARRISBURG, NE INTENT 02/01/1892
SAUER, WILLIAM 1 15A     FINAL 10/03/1892
SAUER, WILLIAM F. 2 8A GERMANY HARRISBURG, NE INTENT 02/01/1892
SCHEELE, WILLIAM 2204 5B GERMANY YANKTON, SD FINAL 05/27/1912
SCHEELE, WILLIAM 2204 5A GERMANY YANKTON, SD INTENT 07/16/1904
SCHILBACK, ARTHUR E. 2 16C ENGLAND HARRISBURG, NE INTENT 10/18/1900
SCOVILLE, WILLIAM ALBERT 2204 12B GREAT BRITAIN HARRISBURG, NE FINAL 10/10/1913
SCOVILLE, WILLIAM ALBERT 2202 17 GREAT BRITAIN HARRISBURG, NE INTENT 10/07/1911
SCOVILLE, WILLIAM ALBERT 2204 12A GREAT BRITAIN HARRISBURG, NE INTENT 10/07/1911
SCOVILLE, WILLIAM BUDD 2202 21 GREAT BRITAIN HARRISBURG, NE INTENT 11/14/1914
SHOEMAKER, JOHN A. 1 12A     FINAL 10/03/1892
SORENSEN, JENS CHRISTIAN 1 26A     FINAL 10/03/1893
STUDACHER, THERESA 1 33B     FINAL 05/02/1895
SWAN, KARL OSCAR E. 2202 19 SWEDEN HARRISBURG, NE INTENT 12/15/1913
SWAN, PATRICK J. 1A 179 IRELAND   FINAL 04/13/1905
SWAN, THOMAS 1 5A     FINAL 05/22/1891
             
THOMPSEN, THOMAS 2204 2B DENMARK HARRISBURG, NE FINAL 05/20/1911
THOMPSEN, THOMAS 2202 15 DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 09/08/1911
THOMPSEN, THOMAS 2204 13B DENMARK HARRISBURG, NE FINAL 09/29/1913
THOMPSEN, THOMAS 2204 13A DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 09/08/1911
THOMPSEN, THOMAS 2204 2A DENMARK HARRISBURG, NE INTENT 02/22/1902
TISSINGTON, WILLIAM G. 1A 3B GREAT BRITAIN HARRISBURG, NE INTENT 09/25/1906
TISSINGTON, WILLIAM G. 2204 10A GREAT BRITAIN HARRISBURG, NE INTENT 09/25/1906
TISSINGTON, WILLIAM GEORGE 2204 10B GREAT BRITAIN HARRISBURG, NE FINAL 06/28/1913
TOMSEN, SEVERIN 1 8B     FINAL 05/22/1891
TYNDALL, FRANCIS 2 10B ENGLAND HARRISBURG, NE INTENT 09/14/1892
             
VINGE, SAM O. 1 33A     FINAL 05/02/1895
             
WASHBURN, MAGGIE 2 10C ENGLAND HARRISBURG, NE INTENT 10/14/1892
WELLS, EBB T. 2 14A ENGLAND HARRISBURG, NE INTENT 09/01/1891
WESLIN, JOHN 1 29B     FINAL 05/17/1894
WISROTH, ERNEST C. H. 1 30A     FINAL 05/17/1894
WYNNE, JOHN 1 6A     FINAL 05/22/1891